Kallelse till Gotlandsfårsföreningens årsmöte 2020 på

Badhotellet i Tranås den 7 mars

 

 

Kallelse och information skickas till alla medlemmar.

 

Välkomna

Styrelsen

  

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2019

balansräkningen

resultaträkningen

föredragningslista

Motion 1 - färgtonen på gotlandsfår

Motion 2 - Förslag till Parasitcertifiering – P-status

Motion 3 - Stärkt roll för rasföreningarna i föreningssamarbetet

 

 

 

 
stäng