Kallelse till Gotlandsfårsföreningens årsmöte 2019 på

Badhotellet i Tranås

Program lördag 23 feb

14.30        Gotlandsfårsföreningen 30 år

  • Ull och skinn – mycket på gång, Claudia Dillman SF
  • Narvskador 2018, Karin Terstappen
  • Riksbedömningar – nyheter, utvärdering, diskussion
  • Hur ser våra skinn ut – närmar vi oss avelsmålet?
  • Sociala medier – nåt för oss? Karin Wennås

18.30        Middag

20.00        Årsmöte 

 

Kallelse och information skickas till alla medlemmar.

 

Välkomna

Styrelsen

  

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2018

balansräkningen

resultaträkningen

föredragningslista

 

 

 

 
stäng