Gotlandsfårsföreningens styrelse

 

Ordf.

Eva Twengström

Hemse, Sindarve
62350 Hemse

070 84 90 245

eva.twengstrom@telia.com

 

Vice ordf.

Håkan Blidberg

Berghem 104

444 96 ÖDSMÅL

073-9320451

hblidberg@gmail.com 

 

Sekr.

Marie Rydin-Alveskog

Låcktorp 282

460 11 NYGÅRD

0707-398053

marie_alveskog@hotmail.com

 

Kassör

Jannike Voest
Garde Hemmor 153
623 63 Ljugarn
073-7535716 

hemmor@tele2.se

 

Karin Terstappen

Lyckelamm

Lerdala Lycke

540 17 LERDALA

karin.terstappen@me.com

 

Karin Wennås

Häcklinge

74793 Alunda
0174-12073
0703 76 52 57  

Hemside ansvarig:

Marie Rydin-Alveskog

marie_alveskog@hotmail.com

Medlemsblad

Ansvarig utgivare

Eva Twengström

eva.twengstrom@telia.com

 

Redaktörer och Layout

Marie Rydin-Alveskog

marie_alveskog@hotmail.com 

Övriga uppdrag:

Fåravelsförbundets avelsutskott - Håkan Blidberg och Eva Twengström

Avelsrådet - Eva Twengström (sammankallande), Håkan Blidberg

Skinnpremieringsansvarig - Jonas Karlsson, (kontakt: Håkan Blidberg)

Mässansvarig - Karin Terstappen

Press- och Facebookansvarig - Karin Wennås

 

 

 

 

 
stäng