Valberedning

Piamaria Rasmusson - sammankallande 

Kjell Nilsson

Marie Greklid

 

Revisorer

Erik Larsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleanter 1 år

Elisabeth Allard suppleanter 1 år

 

 
stäng